Θηλασμός και Χρήση Φαρμάκων – Κλινικός Οδηγός για Φαρμακοποιούς

Posted by

Ο παρών οδηγός αποτελεί τον κορμό του εκπαιδευτικού σκέλους της πρωτοβουλίας για “Φιλικά προς το μητρικό θηλασμό Φαρμακεία” η οποία είναι προϊόν της συνεργασίας της “Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Πρακτικής”, του “Δικτύου Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή – IBFAN  Ελλάδας και του “Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου”. Σχεδιάστηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φαρμακοποιών που χρειάζονται ένα μεγάλο εύρος γνώσεων σχετικών τόσο με το θηλασμό όσο και με τη χρήση των φαρμάκων κατά την περίοδο του θηλασμού, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε θηλάζουσες μητέρες.

Ο παρών οδηγός φιλοδοξεί να μεταφέρει γνώσεις, να βοηθήσει στην  εκμάθηση δεξιοτήτων και τέλος να προκαλέσει αλλαγές σε επίπεδο φιλοσοφίας, αρχών, αξιών και οργάνωσης ώστε φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείων και φαρμακεία να συμβάλλουν στη προστασία, προαγωγή του μητρικού θηλασμού, τη στήριξη της θηλάζουσας μητέρας και την βέλτιστη χρήση των φαρμάκων.

Απάντηση