Ποιό είναι το πρόβλημα με το Zantac και τα σκευάσματα Ρανιτιδίνης

Η ρανιτιδίνη με την εμπορική ονομασία Zantac είναι μια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται για την αναστολή ή εξουδετέρωση της έκκρισης γαστρικού οξέος. Οι κύριες παθολογικές καταστάσεις στις οποίες είναι χρήσιμη η μείωση της έκκριση οξέος είναι το πεπτικό έλκος, η οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση(στην οποία τα γαστρικά υγρά προκαλούν βλάβη στον οισοφάγο) και το σύνδρομο Zollinger-Ellison. Το Zantac συνταγογραφείται ευρέως σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.