Mini-MBA in Pharma

Το “mini-mba in Pharma” που σχεδίασε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management(ΕΕΦΑM) σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου.