Mini-MBA in Pharma

Το “mini-mba in Pharma” που σχεδίασε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management(ΕΕΦΑM) σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου.

12ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management 2020-2030: Προάγοντας την Υγεία την εποχή του “ευφυούς” επιχειρείν

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 12ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, στις 12-13-14 Φεβρουαρίου 2020, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.