Άυλη Συνταγογράφηση Beta – Συνταγές Φαρμάκων στο Κινητό Τηλέφωνο και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Από σήμερα οι ασθενείς μπορούν αν το επιθυμούν να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται από τους ιατρούς.