Σιλδεναφίλη(Viagra)

Η Σιλδεναφίλη με την εμπορική ονομασία Viagra είναι το διάσημο μπλε χαπάκι που έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.