Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών στα Φαρμακεία

Ξεκίνησε σήμερα 1 Οκτωβρίου η Ζ΄ εξεταστική περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών στα Φαρμακεία!

Αυτοφροντίδα: Φρόντισε τον εαυτό σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου.

Ως “Αυτοφροντίδα” ορίζεται το σύνολο των ενεργειών στις οποίες προχωρούν οι άνθρωποι από μόνοι τους για τη διατήρηση της υγείας τους, για τη γενικότερη ευεξία τους και για την πρόληψη ασθενειών, ή την αντιμετώπιση ήπιων συμπτωμάτων υγείας.