Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών στα Φαρμακεία

Ξεκίνησε σήμερα 1 Οκτωβρίου η Ζ΄ εξεταστική περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών στα Φαρμακεία!