Ο James Lind και η Πρώτη Κλινική Δοκιμή(video)

Η πρώτη κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε το 1747 από τον James Lind έναν Σκοτσέζο ναυτικό ιατρό που βρέθηκε σε ένα πλοίο

Continue reading

Φαρμακευτικός Πειραματισμός και Κλινικές Δοκιμές Φαρμάκων Στις Γυναίκες

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων, οι κλινικές δοκιμές δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψιν τους την ιδιαιτερότητα τους και την αλλαγή των συνθηκών της υγείας τους, με συνέπεια την αύξηση των παρενεργειών κατά τη χορήγηση φαρμάκων.