Κακή επιστήμη στην υπηρεσία της διαφήμισης(2ο Μέρος)

Δείτε στο «Κουτί της Πανδώρας» πώς η διαφήμιση επικαλούμενη την επιστήμη και τις έρευνες προωθεί προϊόντα, παραπλανώντας τον καταναλωτή.