Επίσταξη ή Ρινορραγία

Η επίσταξη ή ρινορραγία είναι η αιμορραγία από τη μύτη, αν αυτή ξεκινά από το χαμηλότερο σημείο του ρινικού διαφράγματος

Continue reading