Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για την Ανίχνευση του Καρκίνου του Μαστού

Posted by

Η μαστογραφία είναι μια εξέταση που χρησιμοποιείται για την πρόωρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που δεν παρουσιάζουν εμφανή σημάδια της νόσου. Η ανάλυση και ερμηνεία της μαστογραφίας αποτελεί πρόκληση αφού κάποιες φορές είναι δύσκολο να ανιχνευθεί ο καρκίνος ο οποίος μπορεί να “κρύβεται” από τον πυκνό μαστικό ιστό δίνοντας υψηλά ποσοστά σφαλμάτων. Ο πυκνός μαστός καθιστά δύσκολη την ανίχνευση του καρκίνου καθώς τόσο ο ιστός όσο και οι όγκοι εμφανίζονται στη μαστογραφία με λευκό χρώμα σε αντίθεση με το λίπος το οποίο εμφανίζεται μαύρο καθιστώντας τους όγκους εμφανείς. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανίχνευση καρκίνου σε μαστογραφίες μειώνοντας σημαντικά τα ποσοστά σφαλμάτων.

Στο κίτρινο πλαίσιο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης διέγνωσε την ύπαρξη καρκίνου ο οποίος “κρυβόταν” στον ιστό του μαστού.

Το λογισμικό που αναπτύσει η Google δείχνει ότι μπορεί να μειώσει τόσο τα λεγόμενα ψευδώς θετικά(στα οποία λανθασμένα γίνεται διάγνωση καρκίνου του μαστού σε υγιής ασθενείς) όσο και τα ψευδώς αρνητικά(στα οποία η νόσος υπάρχει αλλά δεν έχει διαγνωσθεί). Σκοπός είναι η δημιουργία ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που να μπορεί να βοηθήσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τους εμπειρογνώμονες στην πρόβλεψη του καρκίνου του μαστού. Για την “εκπαίδευση” του λογισμικού της Google χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες από μαστογραφίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε 76.000 γυναίκες στη Βρετανία και 3.000 γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, και των οποίων η διάγνωση ήταν ήδη γνωστή.

Η μελέτη της Google που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια σε συνεργασία με το Cancer Research of Imperial Centre, το πανεπιστήμιο North Western University in Illinois και το νοσοκομείο Royal Surrey County Hospital, χρησιμοποιήθηκαν μαστογραφίες από 25.866 γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 3.097 γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μελέτη έδειξε ότι το εν λόγω σύστημα είχε καλύτερη απόδοση από τους ακτινολόγους. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μείωσε τον αριθμό των ψευδών θετικών κατά 5,7% στις Ηνωμένες Πολιτείες και 1,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης μείωσε τα ψευδώς αρνητικά στοιχεία κατά 9,4% στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά 2,7% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν και θα χρειαστούν περαιτέρω κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της χρησιμότητας του εργαλείου αυτού στην κλινική πρακτική, όλα δείχνουν πως κάποια ημέρα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να συμβάλλει στη έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Πηγή:

https://www.nature.com/

http://www.nytimes.com/

https://www.healthpharma.gr/

Απάντηση