Οδηγίες για την Καταχώρηση του Rapid Test & Έκδοσης Πιστοποιητικού

Posted by

Οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης του Rapid test στο φαρμακείο και της Έκδοσης Πιστοποιητικού από τους ενδιαφερόμενους:

Πηγή

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Απάντηση