Η διερεύνηση του ρόλου του φαρμακοποιού στη διαχείριση της φαρμακοθεραπείας ασθενών τρίτης ηλικίας

Posted by

Στα πλαίσια του δι-ιδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο “Διαχείριση της Γήρανσης και των Χρόνιων Νοσημάτων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο που έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία του ρόλου του φαρμακοποιού στη φαρμακευτική φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών.

Το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε ΕΔΩ αφορά φαρμακοποιούς που έχουν ή είχαν στο παρελθόν άμεση επαγγελματική επαφή με ασθενείς (φαρμακείο, νοσοκομείο κ.λπ.). 

Οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν αρχικά με το επίπεδο των γνώσεων και την εμπειρία των φαρμακοποιών στην Ελλάδα ενώ στη συνέχεια επικεντρώνονται στη φαρμακοθεραπεία των ασθενών τρίτης ηλικίας και στα προβλήματα που ο φαρμακοποιός καλείται να αντιμετωπίσει. 

Θέλω να ελπίζω πως, αν οι απαντήσεις είναι αρκετές ώστε να μας το επιτρέψουν, τελικά θα έχουμε μία αντιπροσωπευτική εικόνα για τον φαρμακοποιό στην Ελλάδα, τις δυνατότητές του, τη σπουδαιότητα του ρόλου του αλλά και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας! 

Ιωάννης Οικονόμου”

Απάντηση