11.000 φαρμακοποιοί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας(Video)

Posted by

Φαρμακοποιοί στο καθήκον. 11.000 φαρμακοποιοί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ένας πάντα δίπλα σου!

Πηγή:

Dimi Mino

Απάντηση