Φαρμακευτικός Πειραματισμός και Κλινικές Δοκιμές Φαρμάκων Στις Γυναίκες

Posted by

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων, οι κλινικές δοκιμές δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψιν τους την ιδιαιτερότητα τους και την αλλαγή των συνθηκών της υγείας τους, με συνέπεια την αύξηση των παρενεργειών κατά τη χορήγηση φαρμάκων.
Ο άνδρας αντιπροσωπεύει ένα αξιόπιστο μοντέλο στον πειραματισμό και στις κλινικές δοκιμές διότι δεν παρουσιάζει ορμονικές μεταβολές ή άλλους ασταθείς παράγοντες. Η εγκυμοσύνη είναι ένα στοιχείο που αποκλείει τις γυναίκες από τον πειραματισμό, όχι τόσο για τις φυσιολογικές μεταβολές όσο για τις προφανείς και σημαντικές επιπτώσεις στο έμβρυο.
Η γυναίκα δε πρέπει να αφομοιώνεται με τον άνδρα εφόσον παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα την οποία οι κλινικές δοκιμές πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους για να προωθήσουν μια διαφοροποιημένη φαρμακολογική έρευνα ανάλογα με το φύλο
Πρόσφατες έρευνες φανερώνουν πως οι γυναίκες, στα πλαίσια της σημερινής κοινωνίας, έχουν μέσω όρο ζωής μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών στις ίδιες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά η ζωή τους είναι λιγότερο υγιείς. Το παράδοξο αυτό γεγονός – ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο, με μεγαλύτερα όμως προβλήματα υγείας σε σχέση με τους άνδρες – εξηγείται με βάση το ότι οι συνθήκες υγείας και ασθένειας εξαρτώνται από πολύπλοκους βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες όπως και από ιστορικές και κοινωνικές επιρροές.
Ορισμένες παθολογίες που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδρικές είναι πλέον στατιστικά πιο διαδεδομένες στις γυναίκες, παρ’όλα αυτα η ιατρική δε δείχνει να υπολογίζει αυτές τις αλλαγές στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.
Πολλοί ερευνητές και γιατροί σε κάποιους τομείς της ανθρώπινης παθολογίας δεν έχουν λάβει επαρκώς υπόψιν τους τις διαφορές ανάμεσα στα φύλα όσον αφορά τη μελέτη των συμπτωμάτων, την επαλήθευση της διάγνωσης και την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών
Η ουδέτερη προσέγγιση της ιατρικής, αδιάφορη για τις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων, έχει παρατηρηθεί εκτενώς στον τομέα πειραματισμού των φαρμάκων. Ως συνέπεια από τη μια πλευρά παρατηρείται μια αύξηση στη κατανάλωση φαρμάκων από τις γυναίκες όμως από την άλλη έχουν μελετηθεί λιγότερο ή καθόλου τα αποτελέσματα που τα φάρμακα έχουν σε αυτές σε σχέση με τη γυναικεία ιδιαιτερότητα.
Οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανές παρενέργειες, και παρατηρείται μικρότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση φαρμάκων σε σύγκριση με τους άνδρες.
Η FDA(Food and Drug Administration) έχει δημιουργήσει ένα τομέα που ασχολείται ειδικά με την υγεία των γυναικών και τη συμμετοχή τους στις κλινικές δοκιμές.
Σκοπός είναι η ισότιμη θεώρηση της γυναίκας στον πειραματισμό, και η ανάγκη μιας διαφοροποίησης, επιδεικνύοντας τους κινδύνους μιας “ουδέτερης” φαρμακολογίας σε σχέση με τις διαφορές των δύο φύλων.

Πηγή:

La Sperimentazione Farmacologica sulle Donne

Comitato nazionale della bioetica

http://www.noidonne.org/

Εικόνα: Maria Laurenti

Απάντηση