Έρευνα για την απόρριψη φαρμάκων!

Posted by

Ο μήνας Απρίλιος αποτελεί μήνα ενημέρωσης για την ορθή απόρριψη ληγμένων φαρμάκων. Η GPSF στην προσπάθεια της να εκτιμήσει το επίπεδο ευαισθητοποιήσης του κοινού σχετικά με αυτό το θέμα έφτιαξε ένα ερωτηματολόγιο, αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για να εκτιμήθεί πόσο ενημερωμένοι είμαστε σχετικά με τη σωστή απόρριψη φαρμάκων. Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά και δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τη συγκεκριμένη δράση. 

Ερωτηματολόγιο για την ορθή απόρριψη των φαρμάκων

Μετά από αυτή την έρευνα θα ακολουθήσει:

  • παράθεση πληροφοριών σχετικά με την ορθή απόρριψη των φαρμάκων από τον EMA και τον FDA
  • άρθρο με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα καθώς και
  • σύγκριση με τις τακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Πηγή:

https://gpsf.gr/

Απάντηση