Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης φαρμακοποιών σε θέματα εμβολιασμού ενηλίκων

Posted by

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται στην Ελλάδα και αναγνωρίζεται από την Πολιτεία η σημασία και η συμβολή των Φαρμακείων της χώρας ως κέντρων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αυτή τη φορά με έναν σαφή και συγκεκριμένο τρόπο που συνοψίζεται στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 49734 (ΦΕΚ Β΄ 2811/4.7.2019), σύμφωνα με την οποία καθίσταται δυνατή η διενέργεια εμβολιασμών στα φαρμακεία καθώς και χορήγηση αντιτετανικού ορού, μετά από πιστοποίηση των φαρμακοποιών.

Υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τον τρόπο εξέτασης των φαρμακοποιών ορίστηκε η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ η διαδικασία εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης των φαρμακοποιών θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (e-learning), μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΙΔΕΕΑΦ

Οι ενότητες του Εκπαιδευτικού Υλικού για τον Εμβολιασμό θα είναι οι παρακάτω :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Τεχνικές Παρακίνησης για τον Εμβολιασμό (Προαιρετική Ενότητα)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Τεχνικές Εμβολιασμού σε Ενήλικες (Υποχρεωτική Ενότητα)
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Διαδικασία Πιστοποίησης Εμβολιασμού σε Ενήλικες (Υποχρεωτική Ενότητα)
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Το υλικό της ενημερωτικής καμπάνιας για την ευαισθητοποίησης του κοινού για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού που δημιούργησε ο ΠΦΣ σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ (Προαιρετική Ενότητα). (Αρχικά έχουν αναρτηθεί η 1η και η 4η ενότητα ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι υπόλοιπες )

Η Πιστοποίηση δίνεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση ερωτηματολογίου από την ηλεκτρονική πύλη του ΙΔΕΕΑΦ και χορηγείται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσω της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των Φαρμακοποιών.

Η Πιστοποίηση αναρτάται εντός εμφανούς σημείου του Φαρμακείου.

Πηγή:

https://pfs.gr/

https://www.ideeaf.gr/

Απάντηση