Έγκριση από την FDA για το Control-IQ, το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Χορήγησης Ινσουλίνης

Posted by

Ένα νέο λογισμικό που επιτρέπει στα άτομα που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1 να προσαρμόζουν αυτόματα τη θεραπεία τους και να ρυθμίζουν αυτόματα τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα τους, πήρε έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων(Food and Drug Administration -FDA), και θα είναι στη διάθεση των ασθενών από τον Ιανουάριο του 2020.

Το Control-IQ, της Tandem Diabetes Care είναι ένα διαλειτουργικό αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα, το οποίο συνδέεται με αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης (Continuous Glucose Monitoring – CGM) και αντλίες ελεγχόμενης παροχής ινσουλίνης(Alternate Controller-Enabled Insulin Pump), και στοχεύει να διατηρήσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα των ασθενών μεταξύ 70-180mg/dl για όσον αυτό είναι δυνατόν μειώνοντας τις αυξομειώσεις που συνήθως παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1 δεν παράγουν καθόλου ινσουλίνη η οποία είναι απαραίτητη για να ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Κατά συνέπεια λαμβάνουν ινσουλίνη καθημερινά από εξωτερική πηγή. Πολλοί ασθενείς ρυθμίζουν και προσαρμόζουν χειροκίνητα την ποσότητα ινσουλίνης που λαμβάνουν καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους. Με την τεχνολογία Control-IQ οι χρήστες βασίζονται αποκλειστικά στο αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το Control-IQ είναι συμβατό με την αντλία ινσουλίνης t:slim X2 και τον αισθητήρα συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης Dexcom G5 Mobile και χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο ρυθμίζει μέσω της αντλίας τη βασική παροχή ινσουλίνης καθώς και την παροχή διορθωτικών δόσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πρόβλεψης των επιπέδων σακχάρου στο αίμα τα 30 λεπτά που ακολουθούν χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του αισθητήρα. Αν οι τιμές στα επόμενα 30 λεπτά υπολογίζονται:

  • Πάνω από 180mg/dl – παρέχει διορθωτική δόση
  • Πάνω από 160mg/dl – αυξάνει τη βασική δόση ινσουλίνης
  • Μεταξύ 112,5-160mg/dl – διατηρεί την προεπιλεγμένη δόση ινσουλίνης
  • Κάτω από 112,5mg/dl – μειώνει τη βασική δόση ινσουλίνης
  • Κάτω από 70mg/dl – απενεργοποιεί τη βασική δόση ινσουλίνης

Υπάρχει επίσης επιλογή σύμφωνα με την οποία ρθμίζεται η χορήγηση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και του υπνού.

Πηγή:

https://www.theverge.com/

https://www.tandemdiabetes.com/

https://www.medgadget.com/

Απάντηση