Άφθες – Οι επώδυνες πληγές του στόματος

Οι άφθες είναι πληγές που εμφανίζονται στην στοματική κοιλότητα, έχουν κόκκινο χρώμα και στο κέντρο τους καλύπτονται από μία λευκή μεμβράνη.