Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης από την Google για την Ανίχνευση του Καρκίνου του Μαστού μέσω Μαστογραφίας

Η μαστογραφία είναι μια εξέταση που χρησιμοποιείται για την πρόωρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που δεν παρουσιάζουν

Continue reading