Στερεές Τροφές σε Βρέφη

Είναι γνωστό ότι η υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή είναι καθοριστική σε όλα τα στάδια της ζωής. Ιδιαίτερα τα πρώτα 2-3 χρόνια της ζωής η διατροφή είναι κρίσιμη για την σωματική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου.