Καμία συσχέτιση μεταξύ εμβολίου M-M-R και αυτισμού

Κανένας συσχετισμός μεταξύ αυτισμού και του τρισθενούς εμβολίου για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά(MMR της εταιρείας MSD). Αυτό είναι το συμπέρασμα

Continue reading