Τεστ Εγκυμοσύνης

Οι ενδοκρινικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσιάζουν ιδιομορφίες, τόσο για τη παραγωγή νέων ορμονών(όπως είναι το μεγαλύτερο μέρος

Continue reading