Άυλη Συνταγογράφηση Beta – Συνταγές Φαρμάκων στο Κινητό Τηλέφωνο και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Posted by

Από σήμερα οι ασθενείς μπορούν αν το επιθυμούν να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται από τους γιατρούς.

Ο γιατρός

Ο γιατρός θα μπαίνει στην πλατφόρμα e-prescription.gr, όπου θα καταχωρεί τη συνταγή με τον ίδιο τρόπο που το έκανε μέχρι τώρα. Πλην όμως, όταν πρόκειται για πολίτες που έχουν επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση, αντί να την εκτυπώσει θα αποστέλλει τον κωδικό της με SMS ή/και με e-mail. Ταυτόχρονα, η συνταγή θα συσχετίζεται με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς.

Ο Ασθενής

Μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, καθώς και το κινητό τηλέφωνο ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα λαμβάνουν τα στοιχεία των συνταγών τους. Επιλέγοντας την άυλη συνταγογράφηση ο ασθενής θα λαμβάνει τα στοιχεία της συνταγής που συνταγογράφησε ο ιατρός, μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα δηλώσει και όχι σε μορφή φυσικού εντύπου(τυπωμένης συνταγής). Όταν στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον φαρμακοποιό για να εκτελέσει την ηλεκτρονική συνταγή, δε θα απαιτείται να προσκομίσει το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Όταν εκτελεστεί η συνταγή από τον φαρμακοποιό, ο ασθενής θα λάβει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του
ταχυδρομείο

Οδηγός Ενεργοποίησης της Άυλης Συνταγογράφησης για τους Πολίτες:

Πριν ξεκινήσετε

Για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης, θα χρειαστείτε:

-Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας
-Τον αριθμό ΑΜΚΑ σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας κάτω των 18 ετών
-Το κινητό σας τηλέφωνο ή/ και πρόσβαση στο email σας, όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση

Ο Φαρμακοποιός

Η εκτέλεση της συνταγής από τον φαρμακοποιό θα γίνεται πάλι μέσω της πλατφόρμας e-prescription.gr μόνο με τον κωδικό που έχει αποσταλεί από το γιατρό στον ασθενή. Σε περίπτωση, δε, που το μήνυμα έχει χαθεί ή για οποιονδήποτε λόγο ο ασθενής δεν έχει πρόσβαση σε αυτό, η συνταγή θα μπορεί να εντοπίζεται και να εκτελείται μέσω του ΑΜΚΑ. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο πολίτης θα ενημερώνεται για αυτό με SMS ή/και e-mail.

  • Ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει για να εκτελέσει τη συνταγή με τον αριθμό της(barcode συνταγής), τον οποίο θα έχει λάβει ο ασθενής με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα έχει δηλώσει.
  • Στην περίπτωση απώλειας του sms ή/και του email με τον αριθμό της συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει τη συνταγή με βάση τον ΑΜΚΑ του ασθενή.

Πηγή:

ehealth.gov.gr

Απάντηση