Αντιβιοτικά & Ανθεκτικότητα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε σε 2 λεπτά(video)

Posted by

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη συνολική κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων.

“Η διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών είναι ευθύνη όλων μας”.

Πηγή:

Pharma Scribe

Απάντηση