Ανοσία της Αγέλης

Ανοσία της Αγέλης: Όσα πρέπει να γνωρίζετε σε 2 λεπτά(Video)

Posted by

Όταν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αποκτά ανοσία έναντι μιας συγκεκριμένης μολυσματικής ασθένειας περιορίζοντας την εξάπλωση της, επιτυγχάνεται η Ανοσία της Αγέλης. Υπάρχουν 2 τρόποι για να συμβεί αυτό είτε μέσω της φυσικής νόσησης είτε μέσω του εμβολιασμού. Και στις 2 περιπτώσεις ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο παράγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης που μας προφυλάσσουν από σοβαρή λοίμωξη.

Όταν ένας ευπαθής πληθυσμός μολύνεται από ένα παθογόνο μικροοργανισμό αυτός μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Η ταχύτητα της μετάδοσης εξαρτάται από τον βασικό αναπαραγωγικό αριθμό Ro, δηλαδή το μέσο αριθμό των ατόμων που μολύνει κάθε κρούσμα υπό ιδανικές συνθήκες(όταν δεν εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα).

  • Αν το Ro > 1 η λοίμωξη εξαπλώνεται
  • Αν το Ro < 1 η λοίμωξη περιορίζεται και σβήνει

Αν υποθέσουμε ότι ο βασικός αναπαραγωγικός αριθμός Ro είναι ίσος με 2 αυτό σημαίνει ότι κάθε κρούσμα μολύνει 2 επιπλέον ανθρώπους. Έτσι η νόσος εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Όσοι περισσότεροι άνθρωποι όμως αποκτούν ανοσία τόσο μειώνεται η εξάπλωση του παθογόνου αφού δημιουργείται ένα τείχος προστασίας που προστατεύει ακόμη και εκείνους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν(βρέφη, οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι ηλικιωμένοι). Τα άνοσα άτομα παρεμβάλλονται και εμποδίζουν με άμεσο τρόπο τη διασπορά της νόσου μεταξύ των επίνοσων.

Το ποσοστό του πληθυσμού που πρέπει να αποκτήσει ανοσία διαφέρει από νόσο σε νόσο, για παράδειγμα για την ιλαρά απαιτείται το 96% του πληθυσμού ενώ για την πολυομυελίτιδα το 85%, για την ευλογιά το 95%, για την ερυθρά το 90% και για τη διφθερίτιδα το 80%.

Herd Immunity Threshold

Για να υπολογίσουμε το όριο ανοσίας της αγέλης(Herd Immunity Threshold – HIT) δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που πρέπει αποκτήσει ανοσία για να περιορίσουμε τη μετάδοση της νόσου πρέπει να γνωρίζουμε τον βασικό αναπαραγωγικό αριθμό:

Herd Immunity Threshold

Vaccine Coverage

Για να υπολογίσουμε το ποσοστό εμβολιασμού που απαιτείται για την ανοσία της αγέλης λαμβάνουμε υπόψιν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που έχουμε στη διάθεση μας:

Vaccine Coverage

Αν υποθέσουμε ότι ο βασικός αναπαραγωγικός αριθμός για τον SARS-CoV-2 είναι ίσος με 3 και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων 80% αυτό σημαίνει ότι το όριο ανοησίας της αγέλης ισούται με τα 2/3 του πληθυσμού ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστεί για σταματήσει η εξάπλωση της νόσου ανέρχεται σε 84%.

Τα μεταλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2 αυξάνουν την μεταδοτικότητα του ιού και μειώνουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Όπως συμβαίνει και με τον ιό της γρίπης ο οποίος μεταλλάσεται γρήγορα τα εμβόλια σε αυτή την περίπτωση είναι αποτελεσματικά κατά 40-60% και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο παρ΄όλα αυτά προστατεύουν από σοβαρές λοιμώξεις.

Ακόμα και αν έχει επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης σε ένα πληθυσμό τα άτομα που δεν έχουν ανοσία μπορεί να μολυνθούν και να νοσήσουν σοβαρά.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτύχουμε Ανοσία της Αγέλης είναι ο εμβολιασμός. Η φυσική νόσηση μπορεί να έχει κόστος σε ανθρώπινες ζωές ενώ επιβαρύνεται το σύστημα υγείας. Όταν ο πληθυσμός νοσεί μαζικά επιβαρύνεται το σύστημα υγείας η θνητότητα αυξάνεται σημαντικά και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές μπορεί να είναι μεγάλες.

Πηγή:

World Health Organization

Herd Immunity: A Rough Guide – Paul Fine, Ken Eames, David L. Heymann

One comment

Απάντηση