7ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων – "Οι Σπάνιες Παθήσεις στην Κρήτη"

Posted by
Η Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων διοργανώνει το 7ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων με τίτλο “Οι Σπάνιες Παθήσεις στην Κρήτη”, που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Πηγή:

Απάντηση