5ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Posted by

Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία διοργανώνει στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου 2011 στο “Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών” το 5ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
Πηγή:

http://www.hms.org.gr

Απάντηση