18-24 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών(Videos)

Posted by

Κάθε χρόνο το μήνα Νοέμβρη η Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών(World Antibiotic Awareness Week – WAAW) στόχο έχει την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την μικροβιακή αντοχή και η ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών από τους επαγγελματίες υγείας και το ευρύ κοινό.

Από την ανακάλυψη τους τα αντιβιοτικά αποτέλεσαν ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης ιατρικής. Ωστόσο η υπερβολική και κακή χρήση τους τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα οδήγησε στην εμφάνιση και εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής.

Αντιβιοτικά & Ανθεκτικότητα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε σε 2 λεπτά:

Antimicrobial Resistance: Everything you need to know in 2 minutes:

Πηγή:

https://www.who.int/

Pharma Scribe

Απάντηση