18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας – "Πρωτοβάθμια και Επείγουσα Φροντίδα Υγείας – Η Εμπλοκή των Νοσοκομείων"

Posted by

Η Ελληνική Εταιρεία  Management Υπηρεσιών Υγείας(ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 7-8 Οκτωβρίου 2016. Το φετινό συνέδριο έχει γενικό τίτλο: “Πρωτοβάθμια και Επείγουσα Φροντίδα Υγείας – Η Εμπλοκή των Νοσοκομείων”.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να καταδειχθεί η αφύσικη εμπλοκή των Νοσοκομείων με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να προταθούν δοκιμές και εφικτές λύσεις ορθολογικής οργάνωσης του υγειονομικού συστήματος.
Είναι δεδομένο ότι από την ίδρυση του ΕΣΥ μέχρι σήμερα, παρά τα σχετικά νομοθετήματα διαφόρων κυβερνήσεων, και τα πορίσματα πολλών ειδικών επιτροπών, στάθηκε αδύνατο να οργανωθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με πλήρη και αξιόπιστο τρόπο.

Ήδη από το 2010, μπροστά από τη διαπιστωμένη οικονομική κρίση, η Πολιτεία όφειλε να έχει προστατέψει το Νοσοκομειακό ιστό του ΕΣΥ από τον κίνδυνο της πλήρους κατάρρευσης, εξαιτίας της εκτεταμένης έλλειψης, κυρίως εξειδικευμένου -μη ιατρικού- προσωπικού, των ανεπεξέργαστων οριζόντιων περικοπών πιστώσεων και της διαχρονικής απουσίας επιστημονικού management. Και όμως, τα παραπαίοντα ήδη νοσοκομεία επιβαρύνονται συνεχώς με πρόσθετα βάρη, προερχόμενα από την απουσία οργανωμένης και αξιόπιστης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Πηγή: 

https://www.eemyy.gr

Απάντηση