12 Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά & τις Πολιτικές της Υγείας

Posted by
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας(Τομέας Οικονομικών της Υγείας) διοργανώνει το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση και τις Πολιτικές της Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 13-15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο επιχειρεί τη διατύπωση αξιολογικών ιδεών, κριτικών σκέψεων και τεκμηριωμένων προτάσεων, για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα – σε συνθήκες κρίσης – υπό το πρίσμα της (κοινωνικής) ισότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας.

Απάντηση