10 Συνταγογραφούμενες Δραστικές Ουσίες

Posted by
Αζιθρομικίνη(Azithromicin):
Η αζιθρομικίνη ανήκει στη κατηγορία των μακρολιδίων. Οι μακρολίδες εμποδίζουν τη βακτηριακή πρωτεϊνοσύνθεση δρώντας στη μετάθεση. Η αζιθρομικίνη είναι πιο σταθερή από την ερυθρομικίνη σε όξινο περιβάλλον και έχει ημιζωή σημαντικά μεγαλύτερη(8-16 φορές) αφού εισχωρεί περισσότερο στους ιστούς και παραμένει για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό επιτρέπει μια και μόνο ημερήσια χορήγηση. Ένα συνηθισμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο προβλέπει τη χορήγηση μιας ταμπλέτας την ημέρα για 5 ημέρες, βολικό για τους ασθενείς που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις οδηγίες χορήγησης. Το φάρμακο χορηγείται με άδειο στομάχι και έχει μεταλλική γεύση. Η αζιθρομικίνη είναι πιο δραστική και από την ερυθρομικίνη και από την κλαριθρομικίνη ενάντια στα G- βακτήρια, πιο αποτελεσματική κατά του H.Influenzae και μπορεί να είναι πιο δραστική κατά της Legionella. Είναι εξαιρετικά δραστική κατά του Toxoplasma gondii και καταστρέφει τις κύστεις του. Η αζιθρομικίνη είναι λιγότερο δραστική κατά G+ βακτηρίων από την ερυθρομικίνη. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν οι όχι σοβαρές γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Κλαριθρομικίνη(Claritromycin):

Η κλαριθρομικίνη ανήκει στην κατηγορία των μακρολιδίων. Η αυξημένη λιποφιλία της, επιτρέπει χορήγηση σε χαμηλότερες δόσεις και με μικρότερη συχνότητα, σε περίπτωση ήπιων λοιμόξεων. Συγκριτικά με την ερυθρομικίνη παρουσιάζει υψηλότερες συγκεντρώσεις στο αίμα όπως και λιγότερους πόνους στο στομάχι. Η κλαριθρομικίνη είναι το ίδιο δραστική κατά του H.Influenzae με την ερυθρομικίνη, ενώ ο μεταβολίτης της έχει τη διπλάσια αποτελεσματικότητα. Είναι επίσης δραστική κατά του Mycobacterium avium intracellulare και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λέπρα και κατά του Helicobacter pylori. Μαζί με την αζιθρομικίνη είναι αποτελεσματικές κατά της νόσου Lyme.

Κεφπροζίλη(Cefprozil):

Η κεφπροζίλη ανήκει στη κατηγορία των κεφαλοσπορινών δεύτερης γενιάς. Οι κεφαλοσπορίνες παρεμποδίζουν την σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης από τα βακτήρια μετά από τη σύνδεση τους στις β-λακτάμο δεσμευτικές πρωτεΐνες. Η κεφπροζίλη μοιάζει πολύ με τη κεφακλόρη για τις ιδιότητες της, αλλά είναι λιγότερο δυνατή. Μετά τη δια στόματος χορήγηση έχει βιοδιαθεσιμότητα περίπου 90% και η συγκέντρωση στο αίμα δεν είναι πολύ χαμηλότερη όταν λαμβάνεται μαζί με τη τροφή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας παρόμοιες με αυτές που προκαλούνται από την πενικιλίνη, ήπια και προσωρινή ναυτία, καθώς και διάρροια.

Κεφουροξίμη(Cefuroxim):

Η κεφουροξίμη ανήκει στη κατηγορία των κεφαλοσπορινών, δεύτερης γενιάς με αρκετά καλή δραστικότητα κατά των G- μικροοργανισμών αλλά μέτρια μόνο δράση κατά των G+.  Eισχωρεί αποτελεσματικά στον εγκεφαλονωτιαίο υγρό και κατά συνέπεια χρησιμοποιείται σε περίπτωση μηνιγγίτιδας από H.Influenzae.

Σετιριζίνη(Cetirizine):

Η σετιριζίνη ανήκει στην κατηγορία των ανταγωνιστών δεύτερης γενιάς των H1 υποδοχέων της ισταμίνης(H1-αντισταμινικά δεύτερης γενιάς). Η σετιριζίνη έχει μεγάλη διάρκεια δράσης και μεγάλη εκλεκτικότητα για τους υποδοχείς H1. Δεν έχει παρατηρηθεί καρδιοτοξικότητα και στερείται κατασταλτικής δράσης(αν και δεν απουσιάζει εντελώς). Αντενδείκνυται η χρήση στα παιδιά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σιπροφλοξασίνη(Ciprofloxacin):

Η σιπροφλαξασίνη ανήκει στη κατηγορία των κινολόνων δεύτερης γενιάς(φθοριοκινολόνες). Οι κινολόνες είναι ευρέου φάσματος αντιμικροβιακοί παράγοντες που αναστέλλουν την τοποισομεράση II(DNA γυράση) και χρησιμοποιούνται κατ’ εξοχήν σε λοιμώξεις από G- μικροοργανισμούς. Η σιπροφλοξασίνη είναι η φθοριοκινολόνη που χρησιμοποιείται συχνότερα, απορροφάται εξ’ ολοκλήρου με τη χορήγηση δια στόματος και δεν συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεΐνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν κυρίως το κεντρικό νευρικό σύστημα με παραισθήσεις, αϋπνίες και οπτικές διαταραχές. Σε κάποιους ασθενείς παρατηρείται διάρροια, εμετός, κοιλιακό άλγος και ανορεξία. Γενικά τα φάρμακα δεύτερης γενιάς είναι περισσότερο ανεκτικά.

Φλουκοναζόλη(Fluconazole):

Η φλουκοναζόλη είναι μια από τις σημαντικότερες αζόλες, ομάδα συνθετικών μυκοστατικών παραγόντων με ευρύ φάσμα. Οι αζόλες δρουν εμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης(αναστέλλουν το ένζυμο 14α-απομεθυλάση), βασική στερόλη της κυτταρικής μεμβράνης των μυκήτων. Η φλουκοναζόλη διαφέρει από τη κετοκοναζόλη και την ιτρακοναζόλη γιατί παρουσιάζει την ίδια βιοδιαθεσιμότητα είτε χορηγείται δια στόματος είτε ενδοφλέβια. Μπορεί να αποτελέσει φάρμακο πρώτης εκλογής στις περισσότερες μορφές μυκητιασικής μηνιγγίτιδας αφού επιτυγχάνει υψηλές συγκεντρώσεις στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και στα υγρά των οφθαλμών. Μυκητικτόνες συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται επίσης στο κολπικό ιστό, το σίελο, το δέρμα και τους όνυχες. Έχει χρόνο ημιζωής περίπου 25 ώρες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αν και ήπιες περιλαμβάνουν ναυτία, κεφαλαλγία και κοιλιακό άλγος. Η φλουκοναζόλη στις συνήθεις δόσεις δεν αναστέλλει τα υπακτικά ένζυμα ούτε τη στεροειδογένεση όπως η κετοκοναζόλη.

Μελοξικάμη(Meloxicam):
Η μελοξικάμη ανήκει στη κατηγορία των μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φαρμάκων(ΜΣΑΦ). Τα ΜΣΑΦ δρούν αναστέλοντας το μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος λόγω αναστολής της κυκλοξυγονάσης. Τον Απρίλιο του 2000 η μελοξικάμη πήρε τη έγκριση από την FDA για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας. Εθεωρείτο ότι αποτελεί εκλεκτικό αναστολέα της COX-2, στη συνέχεια μελέτες in vitro έδειξαν ότι η μελοξικάμη είναι λιγότερο εκλεκτική και από τη σελεκοξίμπη και απο τη ροφεκοξίμπη. Η μελοξικάμη απορροφάται εύκολα μετά από τη χορήγηση δια στόματος και συνδέεται ισχυρά με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν γαστρεντερικές διαταραχές, δυσπεψία, διάρροια, ναυτία, εμετό και σε ορισμένες περιπτώσεις αιμορραγία και εξέλκωση.

Ομεπραζόλη(Omeprazole):

Η ομεπραζόλη ήταν ο πρώτος αναστολέας της αντλίας πρωτονίων. Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων  μέσω της μη αντιστρεπτής αναστολής της αντλίας H+/K+-ATPάσης αναστέλλουν την έκκριση των γαστρικών οξέων. Η ομεπραζόλη χορηγείται από το στόμα αλλά επειδή αποσυντίθεται ταχύτατα στο χαμηλό ph, κυκλοφορεί με τη μορφή κάψουλας που περιέχει εντεροδιαλυτά κοκκία. Ο χρόνος ημιζωής είναι περίπου 1 ώρα, αλλά μια μόνο ημερήσια δόση επηρεάζει την έκκριση οξέος για 2-3 ημέρες, λόγω της συσσώρευσης στους εκκριτικούς σωληνίσκους. Με την καθημερινή δοσολογία υπάρχει αυξανόμενο αντιεκρηκτικό αποτέλεσμα για 5 ημέρες, μετά τις οποίες η δράση φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν είναι συχνές περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, διάρροια και εξανθήματα.

Λανσοπραζόλη(Lansoprazole):

Η λανσοπραζόλη ανήκει στους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων. Όπως και η ομεπραζόλη χρησιμοποιείται σε φαρμακοτεχνικές μορφές σταθερές σε όξινο περιβάλλον που επιτρέπουν τη διάλυση την απελευθέρωση και την απορρόφηση της δραστικής στο έντερο.

Πηγή:

Foye’s Principi di Chimica Farmaceutica, David A. Williams, Thomas L. Lemke, PICCIN

Φαρμακολογία, H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, P. K. Moore, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

http://en.wikipedia.org

Απάντηση