10 Μύθοι για τα ΜΥΣΥΦΑ

Posted by
O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρρίπτει 10 μύθους που αφορούν τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα(ΜΥΣΥΦΑ).
1. Τα ΜΥΣΥΦΑ είναι απλά φάρμακα χωρίς παρενέργειες.
2. Τα ΜΥΣΥΦΑ δεν χρειάζονται ειδικές συνθήκες διακίνησης.
3. Απαιτείται η απελευθέρωση της τιμής τους γιατί έτσι θα μειωθούν οι τιμές τους προς όφελος του καταναλωτή.
4. Η απελευθέρωση της διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ θα οδηγήσει σε μείωση τιμών, γιατί έτσι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
5. Στα βρεφικά γάλατα οι τιμές μειώθηκαν λόγω διάθεσης τους από καταστήματα και super markets. Το ίδιο θα συμβεί και με τα ΜΥΣΥΦΑ.
6. Η διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ και από άλλα σημεία εκτός φαρμακείου θα βοηθήσει γενικότερα την οικονομία της χώρας.
7. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τα ΜΥΣΥΦΑ πωλούνται παντού και όχι μόνον από τα φαρμακεία.
8. Η διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ από τα supermarkets και άλλα καταστήματα θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτά των καταναλωτών.
9. Γενικότερα απαιτείται φιλελευθεροποίηση της οικονομίας σε όλους τους τομείς, και στα ΜΥΣΥΦΑ, για να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός.
10. Οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν είναι ατά των φαρμακοποιών, των αρτοπωλών, των γιατρών κλπ αλλά υπέρ του συνόλου. Άρα δεν μας πειράζει η καταστροφή μιας κοινωνικής ομάδας, εφόσον θα ωφεληθεί το σύνολο.

//www.scribd.com/embeds/201156352/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-ujifd26fojqb2a1qlfk&show_recommendations=true

Πηγή:

http://www.pfs.gr/

Απάντηση