Φαρμακοκινητική: Απορρόφηση Φαρμάκων

Posted by

Η “Απορρόφηση Φαρμάκων” αποτελεί το δεύτερο από μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο Φαρμακολογίας.Δείτε επίσης το πρώτο βίντεο της σειράς εδώ

Απάντηση