Φάρμακα μόνο στο Φαρμακείο

Posted by

Η επικοινωνιακή καμπάνια του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που αφορά τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα(ΜΥΣΥΦΑ) στο πλαίσιο ενός γενικού σχεδιασμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Δείτε παρακάτω το σποτ που θα προβληθεί από 13 έως και 24 Ιανουαρίου.

Πηγή:

http://www.pfs.gr/

Απάντηση