Τα Αντιβιοτικά δεν είναι πάντοτε αναγκαία…(video)

Posted by

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) έχει ορίσει ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών(European Awareness Antibiotic Day – EAAD) για το 2013 τη 18η Νοεμβρίου.
Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 2008 και σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τόσο τους επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούν τα αντιβιοτικά όσο και τους πολίτες που αποτελούν τους άμεσους καταναλωτές τους.

Πηγή:

http://www.keelpno.gr

             http://www.moh.gov.gr/

Απάντηση