Πρωτοποριακές Ιδέες στον Τομέα της Υγείας και της Ιατρικής

Posted by
Τρεις πρωτοποριακές ιδέες στον τομέα της υγείας και της ιατρικής, τρία κορυφαία startups που παρουσιάστηκαν τον περασμένο χρόνο.


Adhere Tech:
Ο έξυπνος περιέκτης χαπιών της AdhereTech βοηθάει να παρακολουθήσουμε τη σωστή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής. Ο περιέκτης  ενσωματώνει ασύρματη τεχνολογία, αισθητήρες που μετρούν το βάρος και τα επίπεδα υγρασίας καθώς και μπαταρία μεγάλης διάρκειας.

VisualDX:
Πρόκειται για μια εφαρμογή και μια on-line πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από δύο δερματολόγους, τον Art Papier και τον Noah Craft και περιλαμβάνει 100.000 εικόνες με σχετικές αξιολογήσεις. Με βάση τις πληροφορίες που καταγράφονται το VisualDX παρουσιάζει μια σειρά από πιθανές διαγνώσεις καθώς και τις συνιστώμενες θεραπείες.


Ovia Pregnacy:
Το Ovia Pregnacy δίνει τη δυνατότητα στις υποψήφιες μητέρες να παρακολουθούν την υγεία και την εγκυμοσύνη τους. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το σωματικό βάρος, τη διατροφή, συναισθηματικά και σωματικά συμπτώματα, κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένους στόχους, λαμβάνοντας υπόψιν την ατομική υγεία και τον τρόπο ζωής.Πηγή:

http://blog.tedmed.com 

http://adheretech.com/ 

http://www.visualdx.com/ 

http://www.ovuline.com/

Απάντηση