Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας – Η Προτεραιοποίηση των Επιλογών στην Υγεία & την Ιατρική Περίθαλψη

Posted by

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019, το μεγαλύτερο και πλέον σημαντικό συνέδριο στο πεδίο των επιστημών και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Η μακρόχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση έχει συγκλονίσει τις δομές, τη συνοχή και την ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος υγείας. Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας -τις τελευταίες δεκαετίες- έχει αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας και έχει συμβάλει στη συζήτηση και την ανάλυση των δεδομένων στην οικονομία, τη κοινωνία και την υγεία, καθώς και στη συζήτηση για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την κάλυψη των ανεκπλήρωτων αναγκών του πληθυσμού και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το ζητούμενο πλέον είναι να τεθούν αυτές οι προτεραιότητες για την υγεία και ιατρική περίθαλψη που μπορεί να οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το κορυφαίο συνέδριο στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ), την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής και το Health Policy Institute.

Πηγή:

https://www.healthpolicycongress.gr/

Απάντηση