Νοσοκομειακό Φάρμακο – Επάρκεια, Ποιότητα, Πρόσβαση & Διαφάνεια σε καιρούς κρίσης

Posted by

Το Health Daily και η Boussias Communications διοργανώνουν το συνέδριο για το Νοσοκομειακό Φάρμακο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και αποτελεί ένα βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Χώρος Διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα


Πηγή: http://www.hospitalmedicine.gr/

Απάντηση