Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα(ΜΥΣΥΦΑ): Βασικός πυλώνας της φαρμακευτικής περίθαλψης

Posted by

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης  Φαρμακοποιών σας προσκαλεί σε μια ενημερωτική συζήτηση για τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα(ΜΥΣΥΦΑ), που θα πραγματοποιηθεί στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ – αίθουσα Ολυμπία, στις 3 Απριλίου και ώρα 18:00.
Σκοπός είναι να αναλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΜΥΣΥΦΑ και να αναδεχθεί ο ουσιαστικός ρόλος του φαρμακοποιού  στην αυτοθεραπεία.

Πηγή:

http://www.ideeaf.gr/

Απάντηση