Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Φαρμακοποιών

Posted by
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επιμόρφωση των φαρμακοποιών η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρία(Ε.Φ.Ε) καλεί όλους τους φαρμακοποιούς να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. 
Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα ανακοινωθούν στην Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2016 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.
Πηγή: 


One comment

Απάντηση