Δείκτης Μάζας Σώματος(Δ.Μ.Σ) – Body Mass Index(B.M.I)

Posted by

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος(Δ.Μ.Σ) – Body Mass Index(B.M.I) αποτελεί ένα διεθνές επιστημονικό κριτήριο το οποίο καθορίζει αν ένα άτομο έχει φυσιολογικό βάρος, είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Προκύπτει από τη σχέση μεταξύ βάρους και ύψους, και μπορούμε να το υπολογίσουμε διαιρώντας το βάρος σε κιλά(kg) με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα(m2).

Δ.Μ.Σ = ΒΑΡΟΣ(kg)  /  ΥΨΟΣ2(m2)

Ανακαλύφθηκε τη περίοδο 1830-1850 από τον Βέλγο Adolph Quetelet ο οποίος εισήγαγε στατιστικές μεθόδους στις κοινωνικές επιστήμες. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο στατιστικό για να αναπτύξει την έννοια του homme moye ή μέσο άνθρωπο, πρότεινε το δείκτη Quetelet γνωστό σήμερα ως Δείκτη Μάζας Σώματος(Δ.Μ.Σ).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας(Π.Ο.Υ) ορίζει ως υπέρβαρο ένα Δ.Μ.Σ ίσο ή μεγαλύτερο από 25 και παχύσαρκο ένα Δ.Μ.Σ ίσο ή μεγαλύτερο από 30.

Πηγή:

http://www.who.int/en
http://en.wikipedia.org
La nuova rivoluzione del benessere, Paul Zane Pilzer, Franco Angeli

Απάντηση